ابزارها و استفاده صحیح از منابع موجود(درحال تکمیل)

این موضوع قرار نیست کوتاه باشد و برای تکمیل آن هم زمان لازم است و شاید چندین پست را به آن اختصاص دادم

استفاده صحیح از ابزارها و ساخت نمونه جدید و بروز جهت سرعت بخشیدن به کار عموما دراین بخش از کره خاکی دچارانزوا شده است(البته انزوایی از جنس بهبود و ایجاد ابزار جدید نه از جنس مصرف ابزارها). شما اگر به آن سر دنیا نگاه کنید نه تنها در صنعت بلکه مردم نیز در استفاده از ابزار‌ها و بروزرسانی آنها اصرار دارند و برای آن هم اهمیت زیادی قائل هستند. حتی اگر اکسل را بعنوان ابزار کار در نظر می‌گیرند تمام سعی خود را می‌کنند که آن ابزار به نوعی تسهیل کننده فرآیند کار باشد نه اجبار سازمان و یا دپارتمانی که در آن فعال هستند.

اگر حتی مراحل آماده سازی یک استیک در ایران با آن سوی دنیا را مقایسه کنیم به این مسئله پی میبریم که ما متاسفانه و یا خوشبختانه قائل به این مسئله نیستیم که ابزارها می‌توانند برای انجام بهتر فعالیت‌های روزانه و یا تخصصی به ما کمک کنند .
اهمیت ابزار را نه در آشپزخانه و نه در سیم کشی الکتریکی یک ساختمان نباید بررسی کنیم، اگر بزرگتر فکر کنیم میبینیم ابزارها یعنی بازوهای پیشرفت‌

برای این که بتونم اهمیت این موضوع و بیشتر نشان بدهم باید چند مثال بزنم که شاید خیلی عامیانه باشد اما امیدوارم بتوانم درست منتقل کنم.

استادی که برای انتقال مفاهیم پایه فیزیک به فرمول‌های تئوری و تخته و کتاب اتکا می‌کند و به هیچ عنوان قائل به استفاده از ابزارها و یا آزمایشهای مختلف برای رساندن مقاصد درسی در کلاس تئوری اش نیست

مهندسی که با انبر دست و پیچ گوشتی چهارسو کل عملیات مورد نظرش را به اتمام میرساند، فکر نمیکنم اگر دستگاه‌ها از پیچ ها و مهره های گوناگون ساخته نمیشد، ابزارهای مرتبط به آن را میشناخت و دنبال شناخت ابزارهای جدید بود.

این مثال ها شاید بسیار سحطی و ابتدایی باشد ولی اگر پیشرفته تر هم بخواهیم نگاه کنیم مثال مدیری است که برای افزایش روحیه کارمندانش و یا افزایش بهره وری آنها صرفا به دانش خود اتکا می‌کند و متدهای کتاب‌هایی که خوانده را می‌خواهد استفاده کند که مطمئنا در این زمینه شکست خواهد خورد. آن مدیر هیچ وقت از متخصصین و مشاورین این حوزه‌ها که سال‌ها تجربه دارند استفاده نمی‌کند. درواقع متخصصین در این حوزه ابزارهایی برای پیاده سازی اهداف سازمانی محسوب می‌شود.

ادامه دارد…..

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

فوتر سایت